loading

زاويه سازی فک و صورت

با گذشت زمان و افزایش سن، چهره ها افتاده تر می شود و در نتیجه افراد به دنبال روش های درمانی و آرایشی برای زیباسازی چهره خود بر می آیند. چهره شما در مورد سن شما حرف می زند. شکل چهره شما و همین طور ظاهر پوستتان، می تواند شما را جوانتر یا بزرگتر از آنچه واقعا هستید نشان دهد. زنان با صورت V شکل اغلب به علت باریک بودن قسمت پایینی صورت، خط فک واضح و چانه تیز، جوان تر دیده می شوند.

به همین دلیل بسیاری از خانم ها به دنبال راهکارهایی برای زاویه سازی صورت خود و تبدیل چهره هایشان به شکل V می باشند.

زاویه سازی صورت برای خیلی از افرادی که دوست دارند صورتشان زاویه دار باشد تا چهره ای جوان تر داشته باشند، می تواند کاربرد داشته باشد.